I genomsnitt gick portugiserna till snabbköpet 138 gånger under det senaste året. Och varje gång de gick dit tog de med sig fler produkter hem och spenderade också mer pengar än vad som var vanligt före Covid-19-pandemin, enligt marknadskonsulten Kantar.

Studien med titeln "Certainty in the midst of uncertainty", som ECO har analyserat, visar att trots att indikatorerna har sjunkit jämfört med pandemins första år är varukorgen större (10,3 kilo per akt mot 10,1 år 2019) och mer värdefull, med en genomsnittlig spendering på 22 euro per köp, 2 euro mer än före pandemin.