I en lägesrapport på sin webbplats säger CIVISA att man har dragit slutsatsen "att de tektoniska strukturerna där de historiska utbrotten 1580 och 1808 och den seismovulkaniska krisen 1964, i det fissurala vulkaniska systemet i Herds, återaktiverades".

"CIVISA varnar för risken för jordbävningar som kan nå magnituder som är högre än de som hittills registrerats, liksom för risken för jordskred som förstärks av den seismiska aktiviteten".

Trots detta, och enligt CIVISA, har kampanjen för att mäta gaser och temperatur i marken, som har genomförts sedan krisens början, "i det epicentrala området hittills inte resulterat i att någon anomali har identifierats".

CIVISA tillägger också att "fältundersökningar" kommer att fortsätta "under de kommande dagarna".

Inom ramen för den geodetiska övervakningen håller CIVISA, i samarbete med andra enheter, på att "förstärka observationsnätet baserat på GNSS-stationer och bearbeta satellitbilder".

Enligt CIVISA fortsätter den seismovulkaniska krisen som sedan eftermiddagen den 19 mars har inträffat i den centrala delen av ön São Jorge, i en sektor mellan Velas och Fajã do Ouvidor, "att ligga över referensvärdena".

Institutionen säger att under hela söndagen har den preliminära analysen av de seismiska händelserna gjort det möjligt att räkna 389 händelser, vilket visar på en minskande trend jämfört med lördagen.