Enligt uppgifterna i slutet av mars var nivåerna för följande avrinningsområden följande: Ave (40,5 %), Mira (40,8 %), Cávado (42,8 %), Sado (49,9 %), Arade (51,8 %), Douro (55,1 %) och Tejo (56,9 %).

De högsta lagringsnivåerna i slutet av mars fanns i Oeste (61,1 %), Guadiana (75,5 %) och Mondego (78,8 %).

Tolv av de 60 övervakade reservoarerna hade i slutet av mars en vattentillgång på över 80 % av den totala volymen enligt SNIRH.

Den sista dagen i mars och jämfört med föregående månad ökade den lagrade volymen i sex avrinningsområden och minskade i sex.

Lagringarna i mars 2022 per avrinningsområde är lägre än genomsnittet för mars månad (1990/91 till 2020/21), utom för Mondegos avrinningsområde.

Varje avrinningsområde kan motsvara mer än en reservoar.