"Inom de närmaste dagarna kommer en order om att öka kapaciteten på daghemmen. Många av de [flyktingar] som anländer är mödrar med barn och när de är små måste de gå till daghem. Därför kommer vi att öka kapaciteten på daghemmen", säger vice ordförande Catarina Marcelino.

"Förutom att välkomna flyktingarna ville vi se till att de människor som anlände hade tak över huvudet, mat och någon som hjälpte dem", förklarade hon.

Catarina Marcelino sade att nästa steg är att integrera barn och ungdomar i daghem och skolor och att hitta jobb "så att de kan få självständighet och gå vidare i livet".