Enligt en rapport från Observador är målet att "omedelbart upphöra" med det obligatoriska användandet av masker på de flesta slutna offentliga platser, inklusive skolor, där det är obligatoriskt för barn från och med den andra cykeln av den grundläggande utbildningen. Partiet, som leds av João Cotrim Figueiredo, utesluter från detta initiativ endast vårdinrättningar och -tjänster, bostads- eller mottagningsstrukturer eller hemtjänst för utsatta befolkningsgrupper, äldre eller personer med funktionshinder, enligt diplomet.

För att gå mot en "total befrielse" av restriktionerna, vilket innebär att man inte längre måste använda mask i de flesta slutna offentliga utrymmen, hade regeringen satt som mål att nå tröskeln på 20 dödsfall i Covid-19 per miljon invånare inom 14 dagar. Den svaga ökningen av dödligheten under de senaste veckorna, till följd av det ökade antalet fall, har dock skjutit upp dessa planer. Enligt den senaste INSA-rapporten, som offentliggjordes i fredags, hade Portugal 28 dödsfall per miljon invånare för 14 dagar sedan, vilket visar på en stabil trend från och med andra hälften av mars.