De misstänkta, sex män och en kvinna i åldrarna 24-41 år, greps i samband med en polisinsats för att bekämpa narkotikahandel, som kulminerade i en utredning som inleddes för åtta månader sedan av brottsutredningscentralen i Loulé (NIC).

Under operationen genomförde myndigheterna 13 husrannsakningar och sex fordonsrannsakningar, vilket resulterade i att 6 115 doser kokain, 9 659 doser hasch, 45,6 gram MDMA, flera piller, steroider, två vapen, diverse ammunition, fem fordon och diverse ljud-, bild- och kommunikationsmaterial beslagtogs.

Två precisionsvågar och cirka 40 000 euro beslagtogs också, pengar som kan ha kommit från "olaglig verksamhet med anknytning till storskalig narkotikahandel" i Algarve- och Baixo Alentejo-regionen, sade vakten.

Polisinsatsen fick stöd av hela brottsutredningsstrukturen och insatsavdelningen i Faro från GNR, i samarbete med polisen för allmän säkerhet.