"Efter åtgärder som utförts av ASAE:s nationella enhet för information och utredning av brottmål (UN) har sex personer gripits för spekulation och olaglig försäljning av biljetter, efter att ha tillkännagivit försäljning av biljetter över det nominella värdet och erhållit en otillbörlig fördel av eget kapital", meddelar ASAE i ett uttalande.

Under operationen beslagtogs 10 biljetter med nominella värden på mellan 30 och 60 euro, där biljetterna såldes över sitt officiella värde och där man begärde cirka 200 euro per biljett.

I uttalandet varnar ASAE konsumenterna för att de bör undvika att köpa biljetter över det officiella värdet, eftersom en sådan försäljning utgör ett brott som spekulation eller oriktig försäljning av biljetter, vilket kan bestraffas med fängelse i upp till tre år.