Den årliga kriminalstatistiken för 2021 för Europarådet publicerades i veckan.

Fängelsepopulationen minskade i nästan alla 49 analyserade länder, inklusive Portugal. Den genomsnittliga fängelsetiden i Portugal uppgick dock till 31 månader 2020, vilket är långt över genomsnittet i Europa på 8,9 månader.

Endast Azerbajdzjan hade ett högre genomsnitt än Portugal.