Enligt en rapport från Publituris uppskattar Tysklands turistchef för Portugal och Spanien, Ulrike Bohnet, att landet i år kommer att återfå cirka 60 procent av de 517 000 övernattningar av portugisiska turister som registrerades under 2019, även om hon är orolig för de ekonomiska konsekvenserna av kriget i Ukraina, som kan störa portugisernas och européernas resor.

"År 2021 hade vi 223 000 övernattningar av portugisiska turister, vi når nästan hälften av det antal övernattningar som vi hade 2019", avslöjade tjänstemannen.

Enligt Ulrike Bohnet stod portugiserna 2020 för cirka 207 000 övernattningar i Tyskland, efter en nedgång på 59,9 % orsakad av uppkomsten av Covid-19, men förra året ökade den siffran med 7,9 % , totalt 223 000 övernattningar.

I år, och trots att det för närvarande bara finns siffror för januari, ökade antalet övernattningar av portugisiska turister med 52 %, till cirka 20 000, vilket får tjänstemannen att tro att det kommer att vara möjligt att nå 60 % av 2019 års övernattningsnivå.

"År 2022 räknar vi inte med att nå siffrorna från 2019, det är verkligen omöjligt. Om vi når 60 % av 2019 års nivå tror vi att det kommer att vara positivt", medgav Ulrike Bohnet, med tanke på att den portugisiska marknadens "verkliga återhämtning" kommer att ske först 2024.