Allt fler investerare söker efter hållbara fastigheter, så de utvecklare som kan skapa miljövänliga projekt kommer att ha en klar fördel under de kommande åren.

Vad är hållbarhet inom fastighetsutveckling?

Det finns flera definitioner av hållbarhet, men i allmänhet kan det definieras som att skapa byggnader och projekt som har minimal negativ inverkan på miljön.

Detta omfattar allt från de material som används vid byggandet till hur den färdiga byggnaden drivs. För att vara verkligt hållbar måste fastighetsutvecklingen kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov.

Hållbar fastighetsutveckling måste ta hänsyn till projektets hela livscykel. Byggherrarna måste ta hänsyn till miljöpåverkan i varje skede, från materialanskaffning till eventuell rivning eller avveckling av byggnaden.

För att vara hållbara måste fastighetsutvecklingen utformas med tanke på långsiktig motståndskraft. De ska kunna stå emot förändringar i miljön och fortsätta att fungera korrekt under många år framöver.

Trender för grönare material och metoder

Flera trender gör hållbar fastighetsutveckling mer gångbar. En av de viktigaste är den ökande tillgången på grönare material och byggmetoder. Tidigare var hållbara byggmaterial ofta dyrare än traditionella alternativ.

Detta är dock inte längre fallet. Tack vare tekniska framsteg är hållbara byggnadsmaterial nu mer prisvärda än någonsin tidigare. Denna förändring gör hållbar fastighetsutveckling mer genomförbar för ett större antal byggherrar.

Många byggherrar strävar nu efter att uppnå "nettonoll", vilket innebär att byggnaden är helt självförsörjande och att energiförbrukningen balanseras av energiproduktionen. I många fall är eftermontering av befintliga byggnader det mest effektiva sättet att uppfylla den växande efterfrågan på nettonoll.

Dessutom finns det ett ökande fokus på användningen av förnybar energi i hållbar fastighetsutveckling. Solkraft, vindkraft och andra former av förnybar energi blir alltmer populära när byggherrar letar efter sätt att minska beroendet av fossila bränslen. Förnybar energi är ofta dyrare i början, men kan spara pengar på lång sikt genom att minska energikostnaderna - vilket gör byggnaden mer kostnadseffektiv.

Framtiden för hållbar fastighetsutveckling ser ljus ut. Tack vare tekniska framsteg och ett ökat fokus på miljöfrågor blir hållbar utveckling alltmer populär. Detta är goda nyheter för miljön och för fastighetsbranschens framtid.

Att göra gott är lika med goda affärer

Hållbarhet är inte bara bra för miljön - det är också bra för affärerna. I dagens värld vill allt fler människor göra affärer med företag som har en positiv inverkan på världen.

Genom att skapa hållbara fastigheter kan byggherrar visa att de är engagerade i att göra skillnad. Detta kan bidra till att attrahera nya kunder och klienter samt att behålla befintliga.

Bernardo Campelo på EQTY Capital bekräftar detta: "Förutom utvecklarnas meriter, projektets läge och andra grundläggande faktorer lägger EQTY större vikt vid dem som har hållbarhet högt i kurs. Slutanvändarna delar i allt högre grad denna uppfattning, så intressena är likriktade när vi försöker lämna ett positivt intryck på vår miljö."

Hållbar fastighetsutveckling blir också alltmer populär bland investerare. Många investerare letar efter sätt att placera sina pengar i företag som har en positiv inverkan på världen. Hållbar fastighetsutveckling är ett utmärkt sätt att göra detta, eftersom det ger både ekonomisk och social avkastning.

På det hela taget är hållbar fastighetsutveckling en vinst för alla inblandade. Det är bra för miljön, det är bra för företagen och det är bra för samhället som helhet.

Samantha North

Grundare

Digital Émigré