Enligt den balansräkning som offentliggjordes i måndags är Lissabon, Cascais, Sintra, Porto och Albufeira fortfarande de kommuner som beviljats flest tillfälliga skyddsåtgärder.

När det gäller intyg om uppehållstillstånd har SEF redan utfärdat 24 764 dokument inom ramen för det tillfälliga skyddet, som innehåller hälso-, socialförsäkrings- och skatteregistreringsnummer som tilldelats av respektive enhet.

När det gäller minderåriga, som utgör 11 410 av de totalt 33 106 tillfälliga skydd som beviljats, fastställs i den portugisiska lagstiftningen två kategorier när det gäller registrering och skydd, beroende på om de är ledsagade eller ensamma, och SEF agerar på olika sätt.

Sedan konfliktens början har SEF redan informerat parlamentsledamoten om 526 minderåriga som har presenterat sig i närvaro av någon annan än en förälder eller en bevisad laglig företrädare, utan aktuell eller överhängande fara, och till CPCJ om totalt 15 minderåriga i samma situation och som var "i aktuell eller överhängande fara".