I den motion som kommunen godkänt om att föreslå byggandet av en ny damm, som skulle ansluta till de befintliga dammarna i öster (Beliche och Odeleite), vädjar Algarve Chamber till regeringen och de behöriga myndigheterna att "leta efter lösningar" för att öka de tillgängliga vattenreserverna, i stället för att peka ut "skyldiga" och begränsa verksamheter som golf och jordbruk.

Minimera effekterna

"När människor bygger något verk genererar det oundvikligen effekter, både positiva och negativa. Miljömässigt sett ger alla lösningar som stör vattencykeln samma resultat. Det är viktigt att minimera de negativa effekterna och öka de positiva", ansåg kommunen i distriktet Faro i ett uttalande.

Bergskommunen, som ligger i nordöstra delen av Algarve och har ett av de områden som påverkas mest av ökenspridning och befolkningens åldrande, betonade att Algarve är den region "som årligen lider mest av bristen på denna primära resurs" och att det därför är nödvändigt att arbeta för att hitta alternativ, utan att äventyra den ekonomiska verksamheten.

"Huvudansvariga"

"Som huvudansvariga för denna situation är jordbruket alltid den största boven i media, följt av golf", säger kommunen och konstaterar att "golf är ett viktigt erbjudande" och "bidrar mycket till inflödet av utländsk valuta" i ekonomin.

Å andra sidan hävdar kommunen i motionen att jordbruket, "förutom att vara en grundläggande verksamhet för livsmedel, också är det viktigaste vapnet för att bekämpa utflyttning från landsbygden, samt en viktig ekonomisk verksamhet i regionen", och att det därför har "ett strategiskt värde för diversifieringen av den regionala och nationella ekonomin".

"Det har redan visat sig att i tider av ekonomisk kris, när turismen drabbas av betydande nedgångar, fungerar den som en buffert för den regionala ekonomin", framhöll Algarvekammaren, med Osvaldo Gonçalves (PS) som ordförande.

Platsen Foupana

Kommunen påminde också om att vissa alternativa lösningar är på gång för att bekämpa vattenbristen i Algarve, såsom "avsaltning, avledning av vatten från Guadiana i Pomarãoområdet och användning av avloppsvatten", men beklagade att förslaget om en ny damm vid Foupana aldrig har gått framåt.

Enligt kammaren i Alcoutim är byggandet av en damm i Foupana "en gammal ambition", även om den har mött "starkt motstånd från de organ" som ansvarar för miljö och vattenresurser.

Kommunen vill därför att den nya dammen ska bidra till "ökad vattentillgång" i delsystemet för vattenförsörjning samt "öka vattenreserverna för jordbruksändamål".

Kommunen anser därför att "det är brådskande att ingripa hos centralmakten för att bygga" Ribeira da Foupana-dammen och den "därav följande förbindelsen mellan Algarves dammar".

Motionen kommer att skickas till republikens president, presidenten för republikens församling, premiärministern eller miljö- och klimatministern, jordbruks- och livsmedelsministern och ministern för territoriell sammanhållning.