Europeiska centralbanken rankar nu Portugal som det näst bästa landet i Europa när det gäller företagsinnovation. Brad Smith, ordförande för Microsoft, sade nyligen: "Det är anmärkningsvärt att se hur mycket Portugal har förändrats, hur livlig tekniksektorn har blivit i Portugal".

Och dessa förändringar har gett konkreta resultat. Portugal har skapat sju enhörningar (nystartade företag som värderas till över 1 miljard dollar): Outsystems, Farfetch, Talkdesk, Feedzai, Remote, Sword Health och Anchorage Digital. Detta kan jämföras med Spanien med fyra enhörningar och Italien med endast två enhörningar. Portugal är faktiskt bland de fem länder i världen som skapar flest enhörningar, mätt som enhörningar per capita eller per BNP.

Hur har detta kunnat ske så snabbt i ett land som de flesta fortfarande förknippar med stränder och semester, inte med teknik och innovation?

Svaret är enkelt: Människor och lätthet att göra affärer.

När det gäller entreprenörskap är de tre viktigaste faktorerna "människor, människor, människor". Portugal har gjort ett fantastiskt arbete med att bygga upp kompetens inom landet och även med att attrahera talanger från hela världen. Som Brad Smith påpekar: "Portugal har stora inhemska talanger i form av personer som är födda här och är ett välkomnande hem för talanger från resten av Europa och till och med från andra länder".

Den höga standarden och de låga levnadsomkostnaderna har lockat kvalificerade människor från hela världen, medan det utmärkta utbildningssystemet (särskilt inom teknik) har resulterat i ett överflöd av talanger. OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) uppger att Portugal har dennäst högsta andelen ingenjörsutbildade i Europa och ligger på 12:e plats i världen när det gäller att hitta nya kvalificerade arbetstagare.

Detta i kombination med att det är lätt och billigt att driva företag lockar internationella företag. Enligt OECD är Portugal nu det billigaste landet i Europa att driva företag i. Siemens, Volkswagen, IKEA, Nestle, Microsoft, Unilever och Danone anser alla att deras portugisiska dotterbolag är de mest effektiva globalt sett. Och alla dessa företag har bidragit till att utveckla en stor bas av kvalificerade och erfarna anställda med den kompetens och erfarenhet som krävs för att bygga upp egna företag.

Samtidigt har samma fördelar lockat entreprenörer från hela Europa och stöttat lokalt utvecklade entreprenörer, samtidigt som den portugisiska regeringen har skapat ett starkt stödsystem för att hjälpa dem att blomstra. Regeringen har tillhandahållit skatteincitament, ett tillmötesgående visumprogram och kostnadsfria utbildningsprogram för teknikarbetare. Lisbon Web Summit är världens största webbtoppmöte och garanterar ett årligt inflöde av topputvecklare, entreprenörer och företag inom programvaruområdet, vilket skapar en extremt livlig och dynamisk miljö som befruktas av globala tankeledare. Och Portugal har några av de bästa företagsacceleratorerna och inkubatorerna i världen. IPN i Coimbra var till exempel rankat bland de fem bästa i världen 2021.

Den enda faktor som saknas i allt detta har varit tillgången till kapital. Under många år var Portugal Ventures det enda portugisiska riskkapitalbolaget som investerade i teknikbaserade företag. Portugal Ventures framgångar har dock uppmuntrat en boom av liknande riskkapitalfonder under de senaste åren och det finns nu över 50 registrerade fonder. Portugal Ventures är fortfarande den största och den enda med mer än några års erfarenhet, men det finns nu 11 andra med tillgångar på över 100 miljoner euro. Med detta senaste inflöde av nytt kapital kommer boomen att fortsätta.

Gavin Goldblatt

Verkställande direktör vid Kigeni Holdings Limited

AV ANNONSÖR