"Kommissionen betalade mer än 3,5 miljarder euro i förskott till medlemsstaterna för att hjälpa dem att hantera ankomsten till deras territorium av människor som flyr kriget i Ukraina", säger EU:s verkställande direktör i ett uttalande.

Betalningarna, som utförs som en del av programmet React-EU (Recovery Assistance for Cohesion and Territories in Europe), som utökar krishanteringsåtgärder och åtgärder för att avhjälpa krisens efterdyningar, tilldelar 63,7 miljoner euro till Portugal.

Bland de medlemsstater som fått mest medel finns Polen (562 miljoner), Italien (452 miljoner), Rumänien (450 miljoner), Spanien (434 miljoner) och Ungern (299 miljoner).

Efter att Rysslands invasion av Ukraina inleddes den 24 februari mobiliserade Europeiska kommissionen insatser för att stödja civila som flyr från kriget och EU:s medlemsstater som tar emot dem.

Elisa Ferreira, EU-kommissionär med ansvar för sammanhållning och reformer, sade att "EU är solidariskt med Ukraina mot Rysslands invasion och med medlemsstaterna i deras solidaritetsinsatser för att ta emot människor som flyr från kriget".

"I dag ser vi ytterligare ett konkret resultat av vår solidaritet genom mobiliseringen av sammanhållningsfonderna där de behövs mest", sade Elisa Ferreira.

Nicolas Schmit, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter, konstaterade att "med dessa förskottsbetalningar kan medlemsstaterna tillhandahålla mat, bostäder, hälsovård, utbildning, hjälp med att få tillgång till arbete och mycket mer till dem som behöver det".