De senaste två årens ökning av energipriserna är den största sedan oljekrisen 1973, medan ökningen av livsmedelspriserna är den största sedan 2008, enligt Världsbanken i sin rapport om utsikterna för råvarumarknaderna.

Ryssland är en stor exportör av olja, naturgas och kol, medan Ukraina är en viktig källa till vete och majs. Situationen förvärrades i och med de ökade kostnaderna för gödselmedel och prisökningarna på de viktigaste metallerna.

Stagflation

Efter att ha nästan fördubblats förra året förväntas energipriserna öka med mer än 50 procent i år för att sedan sjunka 2023 och 2024, enligt Världsbanken. Livsmedelspriserna kommer att stiga med 22,9 % i år, med en 40-procentig ökning av vetepriserna som främsta faktor, enligt rapporten.

"Denna utveckling har börjat väcka spöket av stagflation", varnade Världsbanken. "De politiska beslutsfattarna måste ta vara på alla möjligheter att öka den nationella ekonomiska tillväxten och undvika åtgärder som skadar den globala ekonomin".

Priserna förväntas ligga kvar på "historiskt höga nivåer" fram till slutet av 2024, sade Världsbanken.

Man befarar att höga priser på viktiga varor kommer att drabba låginkomsthushåll hårdare.