Slutet på den obligatoriska masken på platser som skolor, stormarknader och köpcentrum börjar redan märkas enligt Henrique Oliveira, professor vid Instituto Superior Técnico, som för CNN Portugal avslöjade de senaste uppgifterna om Covid-19 i Portugal.

"Vi kommer att få en ökning av antalet fall. Effekten [av avlägsnandet] av maskerna märks. Den är fortfarande liten, men det är troligt att fallen kommer att öka", säger han.

Prognosen är därför att barriären på 15 000 dagliga fall kan komma att nås igen under de kommande dagarna, något som Henrique Oliveira säger bara kommer att ske om testerna fortsätter att utföras regelbundet, vilket inte alltid har skett.

"Kanske kommer vi inte att se det, för eftersom testerna inte längre är gratis på apoteken kommer folk att sluta ta till tester så mycket", säger han.

Om dessa prognoser bekräftas skulle det innebära en ökning till nästan det dubbla antalet fall, jämfört med den senaste rapporten från generaldirektoratet för hälsa (DGS) som visade 57 267 fall från den 19 till den 25 april, ett dagligt genomsnitt på 8 181 fall.

Henrique Oliveira uppskattar att antalet fall kommer att öka under de kommande två till tre veckorna, men sedan väntas en minskning.

"Ingen apokalyps"

"Efter två, tre veckor säger våra modeller att trots att vi har tagit av masken kommer denna uppgång att vändas och vi kommer att börja se en nedgång som kommer att accentueras i juni och juli. Ingen apokalyps är på väg", sade han.

Trots detta påminner professorn om att detta scenario ritas upp utan att ta hänsyn till möjligheten att en ny variant kan dyka upp, som på statistisk nivå har dykt upp var fjärde månad.

Henrique Oliveira konstaterar att prognoserna pekar på "en lugn sommar", inte minst eftersom endast en tredjedel av de dödsfall som för närvarande registreras av Covid-19 faktiskt beror på sjukdomen. De övriga avser fall av personer som hade en annan dödsorsak men som testades positivt innan de dog. Det faktum att antalet dödsfall är relativt lågt och att Portugal har en hög vaccinationstäckning gör det lättare att möta en eventuell ny topp.