"En starkare ekonomisk återhämtning än väntat och en viss utgiftsbegränsning i regeringens svar på pandemin ledde till bättre budgetresultat jämfört med genomsnittet i euroområdet", säger byrån och påminner om att det portugisiska budgetunderskottet uppgick till 2,8 % av BNP 2021, vilket är en minskning från 5,8 % 2020, och betydligt bättre än regeringens mål på 4,3 % av BNP och lägre än det genomsnittliga underskottet i euroområdet.