Samtidigt är det nästan enighet kring Zelensky: 90 procent ser honom som ett "exempel på mod".

55 % av de svarande i Pitagóricas undersökning för TVI och CNN Portugal instämmer eller instämmer helt i att unga portugiser har mobiliserat sig exceptionellt mycket för Nato.

Ett av de ryska argumenten för invasionen är det ökande trycket från Nato. Militäralliansen har långsamt avancerat österut och förra året erkände den till och med officiellt Ukraina som en aspirerande medlem.

De flesta portugiserna i undersökningen instämmer i Ukrainas inträde i Nato.

Men vilken roll bör Nato ha i kriget? Endast 19 procent anser att den transatlantiska alliansen måste kämpa tillsammans med Ukraina mot Ryssland. De flesta accepterar att man skickar militär utrustning, men inte ett direkt deltagande i konflikten.

Slutligen visade undersökningen att det finns ett massivt stöd för Zelensky. 90 % av de tillfrågade ser den ukrainska ledaren som ett "exempel på mod", 63 % ser honom som en hjälte och 59 % håller med om att han skulle kunna vara ett exempel för portugisiska politiker.