"År 2020 var Malta, Cypern och Luxemburg de mest beroende länderna (mer än 90 % av den importerade energin). Det minst beroende landet var Estland (11 %)", säger Pordata, statistikdatabasen från Francisco Manuel dos Santos Foundation, i ett uttalande.

Portugal intog den elfte platsen (65 %), över EU-genomsnittet (58 %), med tanke på de 27 medlemsstaterna, och har minskat sitt beroende sedan 2000 (85 %).

År 2020 importerade Portugal 3 712 686 ton olja från Spanien (57 %), Ryssland (15 %) och USA (10 %).

Importen av naturgas uppgick till nästan 5 600 miljoner normalkubikmeter (Nm3), med ursprung i Nigeria (54 %), USA (19 %), Ryssland (10 %) och Algeriet (9 %).

Nedåtgående utveckling

"Av de 27 EU-länderna har 11 länder ökat denna förbrukning. Portugal var det sjätte land som ökade sin slutliga energiförbrukning mest (26 %), även om den sedan 2007 har varit på en nedåtgående bana. På så sätt kunde vi överträffa det mål för 2020 som vi hade satt upp", sade han.

I år fördelades produktionen av förnybar energi i EU mellan biomassa (57 %), vindkraft (15 %), vattenkraft (13 %), solenergi (7 %) och geotermisk energi (3 %).