"Jag har en öppen, tolerant och pluralistisk inställning [till tjurfäktning], men det återspeglas inte i de finanspolitiska alternativen", sade Pedro Adão e Silva i parlamentet.

Som svar på ingripanden från Chega och PAN, två partier med helt motsatta ståndpunkter när det gäller tjurfäktning, sade Pedro Adão e Silva att regeringen inte har för avsikt att sänka den moms på 23 procent som tillämpas på tjurfäktning, men att den inte heller bör ingripa i denna praxis.

"Jag är helt i linje med portugiserna när det gäller sunt förnuft, klokhet och balans. [...] Räkna inte med att jag ska censurera andras kulturella sedvänjor och smak och göra definitiva bedömningar", sade Pedro Adão e Silva.

Ministern uppgav att han inte är någon tjurfäktningsfantast, men sade att man bör "respektera andras sätt att se på kultur".

Ministern underströk därmed en ståndpunkt som han kallade "tolerans" gentemot tjurfäktning, till skillnad från sin föregångare Graça Fonseca, som gick så långt som att säga att det var "en fråga om civilisation".

För Pedro Adão e Silva finns det utrymme för att företräda PAN:s och Chegas politiska ståndpunkter "och i mitten finns portugiserna", som inte går på tjurfäktning, men som inte vill hindra andra från att gå dit.

"Det faller oss inte in att stoppa portugiserna. Staten stöder inte tjurfäktning på något sätt, och det är inte en fråga som staten ska lägga sig i", underströk han.