Jordbruksministeriet har inrättat prisobservatoriet "National is Sustainable" med tanke på ökningen av kostnaderna för produktionsfaktorer och inflationstrenden för livsmedel.

"Jordbruks- och livsmedelsminister Maria do Céu Antunes har bestämt sig för att inrätta prisobservatoriet 'National is Sustainable', vars uppgift är att utvärdera marknadssituationens effekter på priserna på konsumentnivå", säger ministeriet i ett uttalande.

Observatoriet syftar också till att övervaka kostnader och priser i värdekedjan för jordbruksprodukter, med tanke på ökningen av produktionsfaktorerna, vilket leder till en "inflationistisk trend" inom livsmedel. För den verkställande makten är det "viktigt att garantera att livsmedelsindustrin fungerar fullt ut" för att säkerställa en tillräcklig tillgång till konsumenterna och att ersättningen för produktionsfaktorer för jordbrukare gör det möjligt "att uppnå rättvisa inkomstnivåer för att upprätthålla deras verksamhet".

Prisobservatoriet "National is Sustainable" kommer under inledningsfasen att skapa ett pilotprojekt med produkter som representerar livsmedelskorgen, "vilket kommer att göra det möjligt att känna till priserna på dessa produkter i alla stadier av värdebildningen".