I det finansiella direktivet 2022, som godkänts av ministeriet för inrikesförvaltning (MAI), fastställs statens bidrag till de kostnader som uppstår till följd av brandkårernas insatser i de olika operativa enheterna för räddningstjänsten, dvs. i DECIR.

Förutom ökningen av det dagliga värdet som varje frivillig brandman kommer att få, från 57 till 61 euro, ökar också det dagliga bidraget till ledningselementen från 67 till 71 euro, säger MAI i ett uttalande.

Ministeriet som övervakas av José Luís Carneiro lyfter fram ökningen med 7 % av de belopp som är förknippade med det dagliga bidraget till brandmän som är integrerade i enheterna.

I årets finansiella direktiv uppdateras beloppen för matkostnader med cirka 15 procent, vilket innebär att värdet för lunch och middag ändras från 8,75 till 10 euro.