"Lajesbasen fortsätter att vara en oumbärlig resurs för försvaret av västvärlden och bevarandet av freden i världen. Låt oss inte tvivla på det. Basen i Lajes har varit oumbärlig under hela 1900-talet och kan i det nuvarande globala geopolitiska sammanhanget återigen spela en avgörande roll när det gäller säkerhet och försvar", sade Azorernas vice ordförande Artur Lima.

Tjänstemannen talade på basen i Lajes vid öppningsmötet för den andra upplagan av kursen i sjösäkerhet, som främjas av Centro do Atlântico.

Artur Lima ansåg att detta initiativ "bekräftar Azorernas geostrategiska betydelse".

"Arkipelagens centrala ställning, i samband med vidden av dess exklusiva ekonomiska zon, den geopolitiska tillgång som utgör Lajes bas och potentialen i dess resurser, skapar nya möjligheter för Portugal, Europa och världen", betonade han.

För vice ordföranden för Azorernas verkställande organ är det nödvändigt att se till att regionens utveckling "drivs av ett fullt utnyttjande" av dess "geostrategiska och geopolitiska potential", vilket kommer att ge "effektiv ekonomisk avkastning".