Varumärkesförfalskning och piratkopiering ökar dessa skillnader "genom att undergräva arbete, kreativitet, konkurrenskraft och innovationssträvanden, genom att utnyttja medborgarnas och systemets ojämlikheter, brister och svagheter, med det enda syftet att tjäna pengar och gynna kriminella organisationer".

Dessa problem är mycket skadliga för ekonomin och får allvarliga konsekvenser för företagens konkurrenskraft. Men det är också negativt för konsumenterna, eftersom denna typ av produkter "sannolikt äventyrar konsumenternas säkerhet, folkhälsan och miljön".

Dessutom inrättades gruppen mot varumärkesförfalskning (GAC) för att uppmuntra sina medlemmar att utarbeta strategier för att bekämpa varumärkesförfalskning och piratkopiering.

Enligt verksamhetsrapporten 2021 beslagtogs totalt 2 941 505 förfalskade och piratkopierade produkter av AT, PSP, GNR och ASAE. "Detta visar att de portugisiska brottsbekämpande myndigheterna arbetar hårt för att ta itu med detta problem." Vid analysen av rapporten konstaterade DECO att "under 2021 skedde en betydande ökning av antalet beslag jämfört med 2020 (112 %)".

"Även om ovanstående resultat är klart positiva visar de att det fortfarande finns arbete att göra, särskilt när det gäller utbildning och medvetenhetsaktiviteter om industriell äganderätt. Det är nödvändigt att informera konsumenterna om riskerna med varumärkesförfalskning och piratkopiering av varor, upplysa ungdomar om vikten av att skydda sina immateriella rättigheter samt uppmärksamma företagen på behovet av att försvara sig mot detta", tillade de.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins