Enligt uppgifter från Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) fanns det i april 11 816 färre registrerade arbetslösa än föregående månad och 109 453 färre än i april 2021.

Jämfört med april 2019, före pandemin, minskade antalet arbetslösa med 2,1 procent (-6 805 personer).

Enligt IEFP, "för minskningen av den registrerade arbetslösheten, jämfört med samma månad 2021, i den absoluta variationen, grupperna av individer som söker ett nytt jobb (-105 526), de som är lika med eller äldre än 25 år (-92 718) och de som har varit inskrivna i mindre än ett år (-86 051).

När det gäller ungdomsarbetslösheten (personer under 25 år) minskade den med 6,4 procent i april jämfört med mars, till 32 433 inskrivna (-2 215 ungdomar), och med 34 procent (-16 735 ungdomar) jämfört med samma period.