I ett uttalande tillade GNR att männen, som är mellan 27 och 42 år gamla, greps vid olika tidpunkter och innehade 74 doser kokain samt nio ecstasy-piller.

I lördags grep GNR fyra män som "närmade sig människor i syfte att sälja narkotiska produkter och som innehade 28 doser kokain och nio ecstasypiller".

Redan dagen innan, på fredagen, hade GNR gripit en annan man som försökte sälja narkotika och som hade 22 doser kokain på sig.

Under denna operation, i söndags, tog GNR också kontakt med en misstänkt person som hade "24 doser kokain i sin ägo, vilket ledde till att han greps".