Trafiksäkerhetskampanjen "Mobiltelefonen kan vänta vid ratten" är en del av den nationella inspektionsplanen för 2022 och pågår fram till den 30 maj i hela landet.

Enligt ANSR upptäcktes förra året 24 306 överträdelser när det gäller användning av mobiltelefoner under körning, vilket är en ökning med 5,5 % jämfört med 2020.

I ett gemensamt uttalande betonar ANSR, PSP och GNR att "det är brådskande att stoppa detta beteende" och hävdar att användning av mobiltelefon vid bilkörning ökar sannolikheten för att råka ut för en olycka med fyra gånger.

Kampanjen "Mobiltelefonen kan vänta vid ratten" kommer att integrera olika åtgärder för att öka medvetenheten som genomförs av ANSR och inspektioner som genomförs av GNR och PSP, med särskild inriktning på vägar med mycket trafik.