Tjänsten på engelska har funnits tillgänglig sedan den 20 april och syftar till att bemöta icke portugisisktalande medborgare, nämligen personer som anländer till Portugal från Ukraina, med tanke på att den betjänar personer med symtom som är förknippade med ångest, depression och anpassning till krissituationer.

"Under 2021 hade vi cirka 85 000 samtal där användaren sökte svar på engelska i sorteringsområdet", säger SPMS ordförande Luís Goes Pinheiro.

SNS 24 Psykologiskt rådgivningstelefon (LAP), som inrättades i början av pandemin, den 1 april 2020, har redan besvarat mer än 156 800 samtal på portugisiska.

Under den senaste månaden, mellan den 20 april och 23 maj, har den betjänat mer än 5 600 portugisisktalande personer.