På samma sätt som i fallet med lagen om metadata har författningsdomstolen återigen ansett att de straffrättsliga bestämmelser som straffar personer som döms för slakt, misshandel och övergivande av sällskapsdjur inte är förenliga med den grundläggande lagen.

Som en följd av detta kan lagen om kriminalisering av misshandel av sällskapsdjur, som enligt tidningen Público förklarades vara författningsstridig för tredje gången den 5 maj, till och med avskaffas.

Om författningsdomstolen beslutar att förbjuda denna lag kommer vi att återgå till den rättsliga ramen från 2014, då slakt av ett djur eller misshandel inte var ett brott och kunde bestraffas med böter på upp till 3 740 euro för enskilda personer, rapporterar samma tidning.

Lagen förklarades vara författningsstridig på grund av principen att endast angrepp på värden som skyddas av Portugals konstitution kan bestraffas med fängelse, nämligen rätten till liv, rätten till fysisk och moralisk integritet, frihet, säkerhet, privat egendom och yttrandefrihet. Enligt Público är författningsdomstolens domare inte överens om vilket värde som kränks när ett djur dödas eller misshandlas.

I detta avseende sade Inês Sousa Real, ledare för PAN (parti som är känt för att försvara djurskydd), i uttalanden till Público att folk inte kommer att förstå om författningsdomstolen avskaffar lagen. Vidare lovade hon att lägga fram ett förslag till en författningsändring för att tillåta att dessa brott fortsätter att existera i det portugisiska rättssystemet.