Mariana Vieira da Silva berättade att hon träffat den expertgrupp som har stött regeringen i dess beslut.

"Vid den här tidpunkten, enligt analysen av siffrorna, kommer toppen att ha passerat, och vissa regioner har redan registrerat synliga minskningar, liksom när det gäller [förekomsten] i åldersgrupper. Av denna anledning har ministerrådet beslutat att behålla åtgärderna", svarade ministern för ordförandeskapet.

På frågan om regeringen definitivt utesluter möjligheten att återigen göra det obligatoriskt att använda mask i inomhusutrymmen svarade Mariana Vieira da Silva att den verkställande makten "alltid överväger, genom analys av tillgängliga uppgifter, om det är nödvändigt att vidta åtgärder igen eller inte".

"Just nu kan man i flera områden i vårt land redan konstatera en omsvängning av banan. Med hänsyn till att antalet personer som läggs in på intensivvårdsavdelningar på sjukhus ligger under 40 procent av de röda linjer som regeringen har fastställt, och även med hänsyn till att vi nu genomför vaccinationsboostern för personer över 80 år, drogs slutsatsen att inga ytterligare åtgärder behövs. Men det betyder inte att det inte är nödvändigt för var och en av oss att följa reglerna, särskilt när vi kontaktar de mest utsatta medborgarna", sade hon.

Mariana Vieira da Silva tog dock tillfället i akt att lämna en varning: "Jag vill betona att slutet på den obligatoriska användningen av masker, till exempel, inte innebär att masken inte ska användas i situationer med större risk".