De nationella flygplatserna kommer att ha ytterligare 238 SEF- och PSP-tjänstemän under sommarmånaderna, vilket är en ökning med 82 procent jämfört med det nuvarande antalet.

Den nationella direktören för utlännings- och gränsbevakningsmyndigheten (SEF), Fernando Silva, uppgav att denna förstärkning av personalresurserna kommer att ske gradvis och att den kommer att vara helt på plats den 4 juli.

Totalt kommer de portugisiska flygplatserna att ha 529 anställda som ska utföra gränskontroller av passagerare som anländer med flyg från länder utanför EU.

Förutom förstärkningen av SEF-inspektörer från hela landet omfattar denna plan även integrering av 168 PSP-agenter, sade Fernando Silva.

Beredskapsplanen för de nationella luftgränsstationerna för månaderna juni till september, som presenterats för ministeriet för inrikesförvaltning, innehåller också flera tekniska lösningar för Lissabons flygplats.

Algarve först

SEF:s nationella direktör förklarade att beredskapsplanen startar den 2 juni på Faros flygplats, nästa dag på Lissabons flygplats, och att den träder i kraft gradvis och i slutet av första halvan av juni kommer den att vara i drift på de sex flygplatserna.

Lissabon flygplats kommer att få den största ökningen av personal med 102 personer, vilket innebär en ökning till 241 personer, följt av Faro flygplats med 45 personer mer operativ personal, vilket innebär en ökning till 104 personer, och Porto flygplats kommer att få 48 personer mer personal, vilket innebär en ökning till 89 personer.

Flygplatsen i Funchal kommer i sin tur att få en förstärkning med 24 personer, vilket ökar till 48 anställda under sommarmånaderna, flygplatsen i Porto Santo kommer att få ytterligare en person för att ta totalen till fyra och Ponta Delgada kommer att få 11 fler tjänstemän, totalt 24 berörda personer.

De tekniska lösningarna kommer att genomföras på Lissabons flygplats, nämligen genom att skapa en mobil kontrollgrupp som förstärks med SEFMobile-tekniken (en mobilapp för gränskontroll som utvecklats av SEF) och genom att utveckla ett pilotprojekt för tidig gränskontroll genom ett system för förhandsregistrering av passagerare.

Fler e-portar

Under sommarmånaderna kommer man på Lissabons flygplats att utvidga användningen av e-gates (som möjliggör snabbare behandling och läsning av pass med biometriska uppgifter) till att omfatta även andra nationaliteter med låg migrationsrisk och förstärka kampanjerna för att öka medvetenheten om att alla berättigade passagerare ska kunna använda e-gates.

Fernando Silva betonade att denna plan skiljer sig från tidigare sommarförstärkningar "inte bara på grund av de mänskliga resurserna utan också på grund av de tekniska och innovativa aspekterna och lösningarna".

Samma tjänsteman motiverade också planen med "den exponentiella ökningen av kontrollerade passagerare, den starka effekten av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen och koncentrationen av passagerare vid särskilda topptider".