"Det kan förekomma vissa köer eftersom det är omöjligt att få slut på köerna på grund av toppar med fyra- eller femtusen personer som strömmar till flygplatsen vid specifika tidpunkter, men vad vi garanterar är att myndigheterna och institutionerna gör allt för att övervaka och förstärka förutsättningarna för att stödja servicen på flygplatsen", sade José Luís Carneiro.

Ministern underströk att denna plan "syftar till att bemöta de ökade utmaningarna ur efterfrågesynpunkt" och "ge ett snabbare och effektivare svar".

"Denna plan syftar till att möta denna ökning, men det är uppenbart att det är dags att erkänna att det alltid finns vissa perioder då det är nödvändigt att vänta på inresa i ett land i enlighet med landets säkerhetsregler", sade han.