Graham Cross, medlem av AAA, kommer att presentera en kort historik över sjöfarten i det antika Medelhavet och kommer att ta upp ett antal ämnen. Bland annat feniciernas expansion och utforskning, utvecklingen i Grekland och triremernas roll när det gällde att slå tillbaka persiska invasioner. Han kommer också att tala om det atenska sjöfartsimperiet, pusslet kring den exakta konstruktionen av triremen och den senare utvecklingen av flerskrovsfartyg med flera roder i östra Medelhavet. Graham kommer att utforska de maritima aspekterna av kampen mellan Rom och Karthago, handeln under det romerska imperiet och flottans roll för att skydda imperiet och utvidga det i norra Europa.

Graham Cross arbetar som teknisk och juridisk översättare. Han har haft ett livslångt amatörintresse för historia och arkeologi och har deltagit i utgrävningen av det romerska legionärsfästet i Chester, Storbritannien, på 1960-talet och har varit medlem i Chester Archaeological Society i över 40 år. Graham är också en kvalificerad yachtmaster med ett intresse för och praktisk erfarenhet av att segla traditionella segelfartyg.

Icke-medlemmar är välkomna att delta i AAA:s föreläsningar mot en inträdesavgift på 5 euro, och alla pengar som AAA samlar in används till arkeologiska stipendier och talare. För mer information kontakta algarvearchass@gmail.com, besök arquealgarve.weebly.com eller Facebook "Algarve Archaeological Association". Kontrollera webbplatsen eller Facebook-sidan för eventuella ändringar i sista minuten.

Observera att AAA tar sommaruppehåll från föreläsningsprogrammet fram till oktober, men har några aktiviteter planerade under sommarmånaderna.