I beredskapsplanen föreskrivs en gradvis förstärkning av de mänskliga och tekniska resurserna på de nationella flygplatserna fram till den 4 juli, för att möta en större mängd människor som kommer in i landet under sommarmånaderna.