När man ansluter sig till det nya elektroniska skattesystemet från och med den1 juli befrias emigranter som bor i länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet från skyldigheten att ha en skatterepresentant, meddelade finansministeriet i dag.

"Portugisiska skattebetalare som bor utanför Europeiska unionen, Norge, Island eller Liechtenstein [Europeiska ekonomiska samarbetsområdet] kommer att kunna ansluta sig till det nya systemet på finansportalen från och med den1 juli", säger finansministeriet i ett uttalande.

Med denna förordning kan alla skattebetalare som är bosatta utanför dessa länder slippa utse en skatterepresentant, uppger samma information.

När det gäller skattebetalare som är bosatta i Storbritannien kan anslutningen till det elektroniska systemet på Finansportalen ske under andra halvåret 2022.

"Alternativt, om de väljer att inte ansluta sig till detta system, kan de utse en skatterepresentant fram till den 31 december 2022, utan påföljd", säger finansministeriet och uppger att skyldigheten att utse en skatterepresentant är uppskjuten fram till slutet av denna månad, när det gäller personer bosatta i Storbritannien.

Det är obligatoriskt att utse en skatterepresentant för alla innehavare av ett skatteidentifikationsnummer (TIN) som är bosatta i länder utanför Europeiska unionen (EU). På grund av Brexit omfattar detta nu portugisiska emigranter som bor i Storbritannien.

Anslutningen till detta system kan göras på finansportalen.

Skattebetalare som är bosatta utomlands och som inte upprätthåller något juridiskt-skattemässigt förhållande till landet är nu befriade från att behöva utse en skatterepresentant i Portugal, uppgav ministeriet också.

I ett nyligen utskickat brev om förtydligande av förfarandena för skatterepresentation för utländska invånare, som nyhetsbyrån Lusa fick tillgång till, beskriver skatte- och tullmyndigheten (AT) närmare de situationer där skattebetalare är befriade från skyldigheten att utse en skatterepresentant.

"En medborgare som kumulativt inte har skattehemvist i Portugal eller i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Norge, Island och Liechtenstein), som inte uppfyller de rättsliga kraven för skattemässig hemvist, som inte är skattskyldig mot bakgrund av bestämmelserna i artikel 18.3 i LGT och som inte är föremål för uppfyllande av skyldigheter eller har för avsikt att utöva rättigheter gentemot skatteförvaltningen, är inte skyldig att utse en skatterepresentant", står det i dokumentet.

"Vid registrering och tilldelning av ett TIN till en nationell eller utländsk medborgare, i egenskap av icke bosatt, med adress i ett tredjeland, dvs. ett land som inte tillhör Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), är det inte obligatoriskt att utse en skatterepresentant", fortsätter det.

I dokumentet påpekas att det blir obligatoriskt att utse en skatterepresentant "om han eller hon, efter att ha tilldelats en NIF som icke bosatt och medan han eller hon är bosatt i ett tredjeland, blir föremål för ett rättsligt skatteförhållande, nämligen om han eller hon äger ett fordon och/eller en fastighet som är registrerad/placerad på portugisiskt territorium, ingår ett anställningsavtal på portugisiskt territorium eller utövar en verksamhet som egenföretagare på portugisiskt territorium".

På samma sätt måste "medborgare som uppger att de är bosatta i ett tredjeland och som är föremål för ett skatterättsligt rättsförhållande utse en skatterepresentant (fysisk eller juridisk person)", när de har ett skatterättsligt förhållande, dvs. om de äger en bil eller en fastighet, har ett anställningsavtal eller är egenföretagare på portugisiskt territorium.

"I dessa situationer måste utnämningen av en skatterepresentant göras inom 15 dagar efter det att adressen har ändrats till ett tredjeland", står det i dokumentet.