Loot boxes är "mystiska lådor eller paket" med digitalt innehåll som skapas av videospelsindustrin och som konsumenterna köper för riktiga pengar. Innehållet i dessa loot boxes är slumpmässigt och ger spelarna fördelar för deras prestationer i videospelet. Konsumenterna känner inte till det digitala innehållet i dessa lådor eller paket när de betalar för dem.

I rapporten fördöms de problem som loot boxes ger upphov till och som allvarligt skadar konsumenternas rättigheter och intressen, särskilt de mest sårbara, antingen genom rovdriftsmekanismer eller genom att främja spelberoende, alltid med vinstsyfte.

Videospelsindustrin manipulerar genom aggressiva marknadsföringsmetoder konsumenternas beteende, inklusive minderårigas, och får dem att spendera stora summor pengar.

Reglering: Ett verkligt behov

Videospelsindustrin är en av de största underhållningsindustrierna i världen, till och med mer lukrativ än film och musik. Över hela världen spelar mer än 2,8 miljarder konsumenter ofta videospel, däribland barn och tonåringar. Under de senaste två decennierna har köp av ytterligare digitalt innehåll blivit en viktig inkomstkälla för branschen, som står för mer än 13,5 miljarder euro.

Dessutom uppmanar DECO tillsammans med 20 konsumenträttsorganisationer nationella myndigheter och EU-myndigheter att utveckla utredningar och regleringsåtgärder på videospelsmarknaden: "Vi kräver strikta åtgärder, inklusive ett förbud mot vilseledande design, särskilt skydd för minderåriga och kommersiell öppenhet. Nationella och europeiska myndigheter och industrin bör garantera en säker och öppen miljö för spelarna", säger DECO.