Klimatet, med 300 soldagar, milda vintrar och inte alltför varma somrar, som brukar kallas Guldlocksklimatet, var säkert en viktig faktor. Eller var det på grund av Portugals notoriskt vänliga folk, dess rika kultur och öppenhet för utlänningar? Trots dessa viktiga faktorer, som naturligtvis spelade en roll, var min motivation främst baserad på de ekonomiska utsikterna i Portugal. Nedan har jag listat några ekonomiska höjdpunkter.

Enhörning

I en undersökning som nyligen genomfördes av EY citerades Joana Mendonça, ordförande för Portugals nationella innovationsbyrå, som sade att "Portugal har blivit mer attraktivt för teknikbaserad utveckling och landet är nu värd för FoU-verksamhet i flera högteknologiska företag" och ett antal enhörningar. Faktum är att Portugal har ett av de största antalet enhörningar per capita." Denna positiva utveckling beror enligt henne på en mängd olika faktorer och är betydelsefull på många sätt: Portugal kommer inte bara att locka till sig utländska talanger utan också behålla de talanger som utbildats vid Portugals universitet, inklusive de som har doktorerat. Samtidigt görs dessa typer av investeringar på lång sikt och tenderar att ha ett högt mervärde. I samma undersökning visas Portugals ökade attraktionskraft också av det faktum att antalet projekt för utländska direktinvesteringar ("FDI") ökade med 30 procent under 2021 jämfört med föregående år, och Portugal rankas nu på åttonde plats bland sina europeiska jämnåriga när det gäller att locka till sig FDI-projekt.

Lissabons startupscen

Lika viktigt att notera är att det också finns ett mycket betydande ekosystem för nystartade företag som håller på att växa fram i en stad som Lissabon. Enligt Dealroom.co uppgår det totala värdet av de nystartade företag som registreras i Lissabon 2022 till 2,1 miljarder euro, vilket är en tredubbling jämfört med för fem år sedan. För staden och landet innebär detta ytterligare en ekonomisk och social dynamik som under de kommande åren kommer att bli påtaglig. Enligt Savills och med stöd av European Innovation Index ligger Lissabon nu på plats 12 i tabellen över de mest innovativa städerna i Europeiska unionen ("EU"). Ytterligare ett lyft ges av att huvudstaden valts ut för att arrangera Web Summit fram till åtminstone 2028, som av vissa beskrivs som världens viktigaste teknikhändelse och som i första hand är inriktad på riskkapital och ny teknik.

Motståndskraft

För några veckor sedan kunde vi läsa i The Portugal News att Portugals BNP beräknas öka i den högsta takten av alla EU-länder, främst på grund av turismens återkomst. Den sistnämnda kan, som Covid-pandemin så grymt visade, vara mycket instabil. För att en ekonomi ska bli motståndskraftig i svåra tider måste den därför utveckla sektorer som forskning och utveckling och nystartade företag, som genom investeringar blir ekonomiska partner för ett land på lång sikt. Det kommer att ta tid att skörda frukterna av de frön som nu planteras, men några av de positiva effekterna är utan tvekan redan fullt synliga.

På Blacktower har vi känt av denna utveckling i Portugal och som en direkt följd av detta har vi nyligen rekryterat ytterligare personal för att tillgodose det ökade inflödet av utländska investeringar. Dra nytta av våra många årtionden av finansiell erfarenhet i Portugal. Kontakta oss på kontoret i Lissabon i dag och ta reda på mer om vårt mandat som kundpartner.