"Det är viktigt att förbättra utbildningskapaciteten. Sedan finns det andra lösningar. Vi försummar inte möjligheten att anställa läkare utomlands och om vi har verkliga svårigheter att utbilda specialister här, kommer vi att överväga att utbilda dem i andra länder", sade hälsominister Marta Temido.

Fortfarande när det gäller möjligheten att rekrytera och utbilda utomlands tillade ministern att kontakter har upprättats.

"Vi tar vissa kontakter - det är ingen hemlighet, det är ingen reservation - med vissa länder för att förstå hur vi kan möta problem som är systemproblem med hjälp av externa resurser. Tidigare har detta redan gjorts i specifika, konkreta situationer", sade hon.

I Portugal medgav hon att hon diskuterade med Ordem dos Médicos om att öka utbildningskapaciteten i landet.

"Det är upp till regeringen, med läkarförbundets yttrande, att fastställa dem och vi kommer att arbeta tillsammans för att utöka dem så mycket som möjligt, även om vi vet att det vid den senaste uttagningen av specialister fanns lediga platser som inte fylldes. Därför har vi också ett problem med att göra läkararbetet attraktivt, vilket inte bara gäller inom den nationella hälso- och sjukvården (SNS)", sade hon och vägrade att ge sig in "i diskussioner" om huruvida landet har "för många läkare eller för få läkare".