Medandra ord, ju mer vi kan utveckla den diagnostiska tekniken (särskilt när det gäller precision) och ju tidigare vi kan agera, desto bättre resultat kommer vi att kunna uppnå när det gäller överlevnad och livskvalitet.

Ett av dessa exempel, som sedan fyra månader tillbaka är tillgängligt vid HPA i Gambels, inom urologin, är högupplöst prostatamikroultrasound.

De nuvarande konventionella ultraljudssystemen arbetar med frekvenser på 8-12 MHz. Nyligen har innovativa ultraljudssystem utvecklats som arbetar med högre frekvenser (21-29 MHz) och som förbättrar bildupplösningen med cirka 300 %. Denna ökning av upplösningen, som är fallet med mikroultrasljud i prostatan, möjliggör en mer detaljerad och exakt visualisering och karakterisering av bilder av prostatan, vilket gör det möjligt att identifiera regioner som misstänks vara maligna, vilket ökar sannolikheten för att upptäcka tumörer.

Flera studier har visat att en mer detaljerad intraprostatisk visualisering, som tillhandahålls av ett högupplöst ultraljudssystem, förbättrar upptäcktsgraden av tumörförändringar jämfört med konventionellt ultraljud.

Dessutom har dessa system också bidragit till att stratifiera risken för prostatacancer. När det gäller högrisksjukdomar kommer en tidig och exakt upptäckt att leda till att obetydliga sjukdomar upptäcks och därmed begränsa administrering av onödiga behandlingar i dessa fall.

Vi är mycket nöjda med de resultat vi har uppnått, säger professor Dr Tiago S Rodrigues, urolog och stor förespråkare av denna teknik, som för närvarande är den enda utrustningen som finns tillgänglig i Portugal. Av de 51 ingrepp som vi redan har utfört kunde vi fastställa att 65 procent av dessa var bekräftade fall av prostatacancer. En siffra som tydligt visar hur viktigt detta test är för att få en tidig diagnos, med allt vad det innebär i fråga om överlevnad och livskvalitet för patienterna.

Prostatacancer är den mest frekventa diagnostiserade maligniteten hos män i västvärlden och den näst vanligaste orsaken till dödsfall i cancer hos män. Dessa indikatorer visar hur viktigt det är med en tidig diagnos och en korrekt stadieindelning för att kunna genomföra adekvat, snabb och personlig behandling.

För närvarande fastställs diagnosen prostatacancer genom en ultraljudsstyrd prostatabiopsi (guldstandard), som vanligen utförs efter ett förändrat PSA-resultat, rektalundersökning eller bildundersökningar vid misstanke om cancer (MRT eller transrektalt ultraljud). Denna diagnostiska sekvens har dock ibland betydande begränsningar.

Dessa bildundersökningar gör det möjligt att utföra styrda biopsier, i motsats till klassiska slumpmässiga biopsier, antingen enbart med högupplöst ultraljud eller med hjälp av fusionsteknik med de bilder som tidigare erhållits i en MRT. Vid HPA utförs dessutom alla biopsier under sedering, vilket garanterar ett smärtfritt och bekvämt förfarande, samt transperinalt för att drastiskt minska risken för infektioner.

Prof. Dr Tiago S. Rodrigues, urolog vid HPA - Alvor och HPA - Gambelas.

Telefon: +351 282 420 400

www.grupohpa.com