"Strejken kommer att äga rum den 26:e, söndag, mellan kl. 00.00 och 24.00, men störningarna i trafiken kommer att börja på lördag", säger Sara Gligo från Fectrans.

Sara Gligo sade att arbetarna beslutat att behålla den för några veckor sedan planerade stoppet, trots att Metropolitano de Lisboa meddelat att man redan börjat anställa lokförare och förstärker underhållsgrupperna.