"Inom ramen för IRS-kampanjen 2022 om inkomster som intjänats 2021 har skatte- och tullmyndigheten (AT) återbetalat cirka 2 420 miljoner euro fram till onsdagen den 22 juni", uppgav ministeriet under ledning av Fernando Medina. Enligt den verkställande myndigheten har hittills cirka 5,1 miljoner IRS-deklarationer lämnats in av skattebetalarna. Av dessa har 34 procent lämnats in via det automatiska IRS-systemet och 66 procent har lämnats in manuellt. Enligt finansdepartementet har cirka 4,5 miljoner av de inlämnade deklarationerna reglerats och av dessa motsvarar cirka 2,4 miljoner återbetalningar till skattebetalarna. Finansministeriet konstaterar också att det också utfärdades cirka 802 000 uppbördsnotor till ett sammanlagt belopp av 1 162 miljoner euro, resten är ogiltiga.