Det första kvartalet i år präglades av invasionen av Ukraina av Ryssland, men det var inte tillräckligt för att dämpa bostadsmarknaden i Portugal, priserna fortsatte att stiga.

Enligt en rapport från CNN Portugal kan man i genomsnitt köpa ett hus var tredje minut - inklusive tidiga morgnar och dagar i veckan - ett hus i Portugal. I genomsnitt såldes varje hus för cirka 186 000 euro. För varje 17 hus som såldes köptes 15 av familjer. Av samma 17 hus såldes 16 till portugiser och ett till utlänningar.

Priserna ökade med 12,9 %

Uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE) visar att bostadsprisindex (IPHab) ökade med 12,9 % under det första kvartalet, jämfört med samma period år 2021. Denna tillväxt var 1,3 procentenheter starkare än under det föregående kvartal.

Prisökningarna var mer uttalade för begagnade bostäder (13,6 %) än för nya (10,9 %).

Enligt INE kan man också konstatera att under de 90 dagarna mellan januari och mars handlades 43 544 bostäder, vilket är 25,8 % fler än under samma period i 2021. Av dessa köptes 37 840 bostäder av familjer (86,9 % av det totala antalet).