De senaste uppgifterna om portugisernas inkomster, när de jämfört med inkomsterna för medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen (EU), är mycket negativa, särskilt med tanke på deras utbildningsnivå. Arbetstagare med gymnasieutbildning i 12 länder eller med grundläggande utbildning i fyra EU-länder länder tjänar i genomsnitt mer än portugiser med högre utbildning.

Enligt en rapport från Público, som bygger på uppgifter från från det nationella statistiska institutet (INE), kommer mellan 2011 och 2019 de som har grundutbildning sin lön med 5 %. Personer med gymnasieutbildning fick se sin lön sjunka med 3 %. När det gäller högre utbildning var det en en lönesänkning på 11 %.

Dessa siffror bekräftas av Eurostat: mellan 2010 och 2020 sjönk den genomsnittliga årsinkomsten för portugisiska medborgare med högre utbildning med 6,5 %, vilket motsvarar en minskning med 1 422 euro. Den sjönk från cirka 21 900 euro till 20 476 euro. Personer med grundläggande utbildning ökade sin genomsnittliga inkomst med 11 %, dvs. med 1 171 euro, från 10 270 euro till 10 270 euro. per år till 11 441 euro. Portugiser med gymnasieutbildning, å andra sidan ökade med 5 %, cirka 703 euro, med en löneökning från 13 513 euro per år till 13 513 euro per år. till 14 216 euro per år.