"Det är dags att kunna fatta de rätta besluten och att genomföra dem snabbt. Och därför är vår ståndpunkt - som också är diskuteras med andra CIMs - är att regeringen bör, när den öppnade ett djupt debatt om denna fråga inom en snar framtid, i analysen återigen inkludera de lösning norr om Tejo", i det här fallet Alverca e Ota, sade Gonçalo Lopes, som också är borgmästare i Leiria.

För borgmästaren är lösningen en lösning som ur ekonomisk synvinkel och miljömässig synvinkel, "länge klassificerades som en av de bästa lösningarna för att bästa förslag".

Praktisk, snabb och hållbar

"Om vi vill vara praktiska, snabba och framför allt tänka infrastrukturens ekonomiska hållbarhet, eftersom de flesta användarna av Lissabons internationella flygplats kommer från norra stranden av Tejo och det skulle vara inte är nödvändigt att bygga en bro eller en TGV-linje [höghastighetståg] med en sådan eller av den anledningen är det helt logiskt - med tanke på den kris som vi befinner oss i. men å andra sidan är turismen viktig för vårt land och för att vi ska kunna ta oss till ekonomin - att överväga Alvercas och Otas lösning", förklarade han.