"Covid-19-epidemin har fortfarande en mycket hög förekomst, även om den minskar. Effekten på sjukhusinläggningar visar en minskande trend, liksom den specifika dödligheten" på grund av denna sjukdom, säger dokumentet från generaldirektoratet för hälsa (DGS) och det nationella institutet för hälsa Doctor Ricardo Jorge (INSA).

Man förväntar sig att minskningen av efterfrågan på hälso- och sjukvård kommer att fortsätta, men övervakningen av den epidemiologiska situationen i landet måste upprätthållas, varnar dokumentet, som fortsätter att rekommendera individuella skyddsåtgärder, boostervaccinering och frekvent kommunikation av dessa åtgärder till befolkningen.

DGS och INSA uppger att det har varit en nedåtgående trend i sjukhusbeläggningen av fall av Covid-19. I måndags var 1 441 personer inlagda på sjukhus, vilket är 17 procent färre än samma dag föregående vecka.

Den specifika dödligheten genom covid-19 låg på 37,8 dödsfall inom 14 dagar per en miljon invånare, också med en minskande trend, även om detta värde fortfarande ligger över tröskelvärdet på 20 dödsfall som definieras av Europeiska centrumet för sjukdomskontroll (ECDC).