Ministern för inrikesförvaltningen har sagt följande: "Regeringen kommer att aktivera beredskapsläget för att begränsa alla åtgärder som kan utsätta befolkningen för risker och skapa alla förutsättningar för att garantera mobiliseringen av de nödvändiga och oumbärliga resurserna för den insats som de kommande dagarna kommer att kräva".

Ministern sade att det under de kommande dagarna kommer att råda en hög grad av meteorologisk svårighetsgrad där luftfuktigheten kommer att vara mycket låg och temperaturen mycket hög med mycket torr vegetation.