Jämfört med föregående kvartal, mellan januari och mars, steg huspriserna med 1,7 % i euroområdet och 2,1 % i EU.

När det gäller variationen från år till år visade alla medlemsstater ökningar i indikatorn och översteg 10 % i 18 av EU-länderna, med den de största ökningarna observerades i Tjeckien (24,7 %), Estland (21,0 %), Nederländerna (21,0 %) och Ungern (20,6 %).

I Portugal ökade indikatorn med 12,9 % på årsbasis. och med 3,8 % under kvartalet.