I dokumentet står det att "inställda flygningar kan bli bli det nya normala i Europa, eftersom flygbolagen strävar efter att skydda sina marginaler, i en situation där stigande bränslepriser" med 89 % i år.

Med tanke på att "löner utgör 25 % av av intäkterna (jämfört med det globala genomsnittet på 19 %), har de europeiska flygbolagen att lösa den kortsiktiga bristen på personal". Allianz Trade.

Följaktligen "skjuter flygpriserna i höjden i Europa", och "efter flera år av nedgång" uppskattar man i studien att priserna kommer att öka med 21 % år 2022, och tillägger att "även om detta kommer att öka intäkterna med +102 % på årsbasis, men 2022 kommer detta inte att vara tillräckligt för att undvika ett tredje år i rad med förluster", på cirka 9,7 miljarder dollar. (cirka 9,4 miljarder euro), och garanterar att "de europeiska flygbolagen inte kommer att nå 'break-even'-punkten förrän 2023".

Under de senaste veckorna har det skett en våg av inställda flygningar och flygbolagens och flygplatsernas verksamhet, främst på grund av bristande tillgång till flygbolag och flygplatser. personal, i en situation där luftfarten snabbt återhämtar sig efter pandemin.