I ett meddelande som publicerades på Finansportalen, beskattningen myndigheterna att de är medvetna om att "vissa" skattebetalare har fått e-postmeddelanden som påstås komma från AT och i vilka de ombeds att klicka på en länk för att få en påstådd återbetalning.

Som exempel kan nämnas att det i dessa meddelanden finns ett e-postmeddelande med titeln "Viktigt meddelande - återbetalning av mervärdesskatt", där det sägs att, att det på grundval av den senaste skatteberäkningen har fastställts att mottagaren av meddelandet är berättigad till en skatteåterbäring på 1493 euro.

"Klicka nedan för att slutföra återbetalningsprocessen via Portal das Finanças webbplats", står det i meddelandet - som AT påpekar bör ignoreras och raderas. "Syftet [med det bedrägliga e-postmeddelandet] är att att övertyga mottagaren att komma åt skadliga sidor genom att klicka på de föreslagna länkar. Under inga omständigheter bör du utföra denna operation".