Nya åtgärder har införts i hela landet för att hålla människor säkra och för att försöka minska risken för skogsbränder eftersom termometrar fortsätter att stiga till över 40 grader i vissa delar av landet.

Förenade kungarikets regering har framhållit att bristande efterlevnad av restriktioner kan leda till åtal.

De åtgärder som för närvarande tillämpas i Portugal omfattar följande förbud mot:

- Att gå genom eller vistas i skogsområden, inklusive skogs- och skogsvägar samt landsbygdsvägar.

- Bränning av trädgårdar och andra jordbruksområden avfall

- Röjning av jordbruksmark genom bränning

- Användning av trädgårdsmaskiner och jordbruksmaskiner i eller i närheten av skogsområden

- Avfyra fyrverkerier.

Det brittiska utrikesdepartementet uppger följande: "Under beredskapsläget kan du vara åtalas om du inte följer dessa restriktioner eller om du inte följer de instruktioner från räddningstjänst- och polismyndigheterna.

"Skogsbränder kan uppstå var som helst i Portugal under sommarmånaderna. Under de senaste åren har bränderna blivit vanligare på grund av torka och höga temperaturer. Skogsbränder är mycket farliga och oförutsägbara. . Portugals myndigheter kan evakuera områden och stänga vägar av säkerhetsskäl".

Om du ser en skogsbrand ska du ringa räddningstjänsten på 112.